VD/Styrelseansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för VD, styrelse och ledning, jämte suppleanter i kommunala företag.