Om vi inte är överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

Om du även efter denna omprövning fortfarande inte nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du kontakta vår klagomålsansvarig. Det gör du helst i första hand via mejl till kundteam@skfab.se och i andra hand ett vanligt brev. Var så utförlig du kan och beskriv noggrant vad du är missnöjd med.

Om du väljer att skriva ett brev till klagomålsansvarig gör du det på nedanstående postadress:

Svenska Kommun Försäkrings AB
Klagomålsansvarig
Drottninggatan 35
803 11 Gävle