Konferens oktober 2022 Fastighet – Presentationsmaterial finns nu uppladdat att hämta hem! Tack för deltagandet!