INSMAN

Försäkrings- och skadehanteringssystemet INSMAN togs i bruk av SKFAB den 1 februari 2016. Systemet består av flera olika delar (moduler) för bl.a. skador, försäkring och RM.

I skademodulen registrerar kommuner och bolag sina ansvars- och egendomsskador, som sedan skaderegleringsbolaget Crawford &Co reglerar i systemet. Olycksfallsskador registreras automatiskt in i systemet via en webbanmälan på SKFAB:s hemsida eller manuellt av skaderegleringsbolaget Van Ameyde.

Försäkringsmodulen består bl.a av kommunernas och bolagens fastighetslistor, innehållande deras försäkrade objekt samt förnyelsedelen Boomerang som öppnas upp varje höst under förnyelsearbetet.

RM-modulen används för skadeförebyggande projekt som t.ex. Skolprojektet samt information om besiktningar.

För att logga in i INSMAN krävs att man har ett användarkonto med behörighet till en kommun eller bolag. Sedan januari 2021 krävs även tvåfaktorsinloggning via en sms-kod för att logga in i systemet.

Logga in i INSMAN: www.insman.se/iFACTS_SKFAB

Har du frågor om INSMAN vänligen kontakta insman@skfab.se.