Risk Management

SKFAB koordinerer og leder risiko- og skadeforebyggingsarbeidet for deleierkommunene, hvor fokuset hviler på å hindre brannstiftelser, vannskader og ansvarsskader. Arbeidet som blir drevet i nettverk mellom deleierkommunene, er preget av stor delaktighet når det gjelder utvikling av arbeidsmetoder.

Det er blitt gjennomført fem forsikrings- og sikkerhetsseminarer med ulike temaer med eierkommunene i 2013. 

 • Den 5.–6. februar ble det gjennomført en konferanse med temaet Sosial uro i Helsingborg. Deltakerne var ansatte som arbeider med sikkerhet, eiendom, bolig, sosialtjeneste og skole.
 • Den 11.–12. mars ble det gjennomført en energikonferanse på Södra berget i Sundsvall. De tre energiselskapene var invitert.
 • Den 4.–5. juni ble det gjennomført en VA-konferanse rettet mot vann- og VA-spørsmål koblet til klima, sikkerhet og forsikringer. Konferansen ble avholdt ved Nova Park Conference i Knivsta.
 • Den 2.–3. september ble det feiret et 10-årsjubileum i København. Deltakerne var sikkerhetssjefer og forsikringsansvarlige.
 • Den 5.–6. november ble det gjennomført en konferanse med temaet "Eiendom og bolig" i Trollhättan. Deltakerne var sikkerhetssjefer, forsikringsansvarlige og forvaltere innenfor bolig og lokaler. Dagen før, den 4/11, ble det også gjennomført en konferanse for de kommunene som benytter IT-systemet Stina.

I tillegg har vi i løpet av 2013 utført enkeltutdanninger og informert i de respektive kommunene vedrørende forsikring, skadehåndtering av eiendom, ansvarsskader og storskadehåndtering. Formålet er at alle berørte skal få innsikt i hvordan en håndterer en skade eller katastrofe på sin eiendom og virksomhet, og samtidig medfører disse treffene at målgruppen, eiendom – virksomhet – prosjektleder, m.fl. får et bredere nettverk mellom berørte parter.

Selskapet deltar også i et forskningsprosjekt om påsatt brann som administreres av styret for Brandforsk, og som strekker seg over fem år. SKFAB bidrar med 150 000 kroner pr. år, hvilket vil bli sluttrapportert våren 2013 av Brandforsk.

Dessuten gjennomføres det vanlige risikoanalyser og EML Risk Surveys for de største enkeltrisikoene, risikovurderinger av energiverk og pelletsanlegg, risikogjennomgang av førskoler, skoler, eldreboliger og idrettsanlegg.

Et ledd i det skadeforebyggende arbeidet, er å ha kontroll over hendelser og skader for kommunene og selskapene. SKFAB sørger derfor for et web-basert skaderapporteringssystem, STINA, som selskapet er i ferd med å oppdatere i 2014 for å forenkle det for brukeren og forbedre IT-strukturen.

I 2014 har følgende aktiviteter blitt gjennomført og planlagt:

 • Den 18.–19. februar ble det gjennomført en konferanse med temaet "gate/park" med skli- og snubleskader med inviterte fra gate- og parkavdelingen i de respektive kommunene.
 • Den 10.–12. mars inviterte selskapet inn deltakere fra de respektive kommunene til Åre Risk Event, som i år hadde temaet "Eventsikkerhet".
 • Den 8.–9. april ble det gjennomført en konferanse med temaet sikkerhet og skadeforebygging. Deltakerne var sikkerhetssjefer og forsikringsansvarlige.
 • Den 3.–4. juni arrangeres det en VA-konferanse rettet mot vann- og VA-spørsmål koblet til sikkerhet og forsikringer. Konferansen avholdes ved Nova Park Conference i Knivsta.
 • Den 11. juni foregår det forsikrings- og anleggsutdanning i Umeå.
 • Den 24. september avholdes det en konferanse i Gävle, hvor deltakerne vil være sikkerhetssjefer og forsikringsansvarlige.
 • I løpet av september blir det arrangert ytterligere forsikrings- og kontraktsutdanning i Uppsala, Helsingborg, samt eventuelt en på Arlanda.
 • Den 4.–5. november arrangeres det en konferanse på Arlanda som er rettet mot eiendom og bolig.

Andre prosjekter og arbeidsmetoder er:

 • SKFAB startet "Vannprosjektet i Trondheim" i mai 2011, og det fortsetter i 2012 og sluttraporteres våren 2013.

Prosjektet viste kontraktsveien, arbeidsmetoder, materiell og etterkontroll, intern eiendomsforvaltning, virksomhetsrelaterte spørsmål, samt status for eksisterende eiendomsmasse og virksomhet, m.m. Formålet med vannprosjektet er i fremtiden å redusere frekvensskader, lavere skadekostnader, sikrere eiendommer og virksomhet. 

 • SKFAB startet et autoprosjekt (bil) i Trondheim i 2013, som vil bli rapportert i juni 2014. Bakgrunnen for prosjektet var de mange bilskadene, og forhåpningen er at prosjektet skal vise hvorfor skader skjer, når de skjer og hvordan de skjer. Formålet med prosjektet er at det skal føre til færre skader og retningslinjer for hvordan en håndterer kjøretøy i Trondheim.
   
 • Forsikringsutdanning vil i fremtiden bli gjennomført med enkeltstående sikkerhetsseminarer med de respektive kommunene og deres selskaper med temaet "vann-brann-innbruddskader-storskadehåndtering samt ansvarsskader", og målgruppen er eiendoms- og virksomhetsansvarlige.
   
 • Gjennomføre risikoanalyser og utdanninger i samtlige kommuner i løpet av året når det gjelder forebygging av frekvensskader vedrørende vann-, brann- og innbruddskader, samt skadeårsaken ansvarsskader.
   
 • Det gjennomføres risikoanalyser innenfor skole og førskole, eldreomsorg, idrettsanlegg og i samtlige kommuner, samt risikoanalyser i energiverk og deres varmeprosesser, som et skadeforebyggende verktøy for eierkommunene og deres kommunale selskaper.
   
 • I løpet av året skjer det kompletterende besiktigelser på nye pelletsanlegg, oppfølging av gjennomførte skadeforebyggende tiltak i kommunene og selskap, samt oppfølging av tidligere risikoanalyser som er gjennomført i kommunenes energiverk og pelletsanlegg.

Hensikten med Risk Management-arbeidet er å redusere antall skader og skape en sikker og trygg kommune og virksomhet.