Selskapet

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) tilbyr forsikring og forsikrings-kunnskap til eierkommunene og deres kommunale bedrifter. Selskapet eies av kommunene Gävle, Sundsvall, Kiruna, Piteå, Uppsala, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg, Örnsköldsvik og Umeå.


1. januar 2003 dannet Gävle og Sundsvall kommune et felleseid forsikrings-selskap, Svenska Kommun Försäkrings AB. Motivet var å gi en bedre langsiktig forsikringsdekning til lavere kostnad.

Mange kommuner og kommunale bedrifter hadde fått kraftig økte premier og egenandeler for sin forsikringsdekning på forsikringsmarkedet.

Det er første gang flere kommuner går sammen og danner et felleseid forsikringsselskap.

F.o.m. 1. januar 2004 er Kiruna kommune blitt deleier.

F.o.m. 1. januar 2005 er Piteå, Uppsala, Trollhättan og Trondheim blitt deleiere.

F.o.m. 1. januar 2006 er Helsingborgs Stad blitt deleier.

F.o.m. 1. januar 2007 er Örnsköldsviks kommune blitt deleier.

F.o.m. 1. januar 2008 er Umeå kommune blitt deleier.


Selskapet skal tilby forsikring til eier kommunene og deres kommunale bedrifter.

Selskapets formål er å tilby eierne og deres kommunale bedrifter en godt tilpasset forsikringsdekning.

Videre skal selskapet tilføre det forsikrede økt kompetanse innen forsikringsområdet og være en ressurs innen forsikringsspørsmål.

Ved skademelding har sikkerhetsavdelingen i respektive kommune den første kundekontakten.

Målsettingen er å drive selskapet med lave administrative kostnader.

Svenska Kommun Försäkrings AB tegner de forsikringer som normalt forekommer på forsikringsmarkedet:

- Eiendom
- Avbrudd
- Ansvar
- Underslag
- Adm. dir./Styreansvar
- Tjenestegruppeliv

Forsikringsselskapet formidler også forsikringer vedrørende:

- Tjenestereise
- Motorkjøretøy
- Ulykke