Bolaget

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2021 sitt 19:e verksamhetsår. Bolaget ägs av följande kommuner med ägarandel inom parantes.

Gävle kommun

 (26,9 %)

Sundsvalls kommun

 (26,9%)

Kiruna kommun

 (3,1 %)

Uppsala kommun

 (5,4 %)

Piteå kommun

 (3,0 %)

Trollhättans Stad

 (3,1 %)

Helsingborgs Stad

 (6,3 %)

Trondheim kommune

 (17,1 %)

Örnsköldsviks kommun

 (2,8 %)

Umeå kommun

 (5,4 %)

 

Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner. Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd.

Dessutom koordinerar bolaget och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand. SKFAB är enligt sin bolagsordning förhindrad att verka på en marknad utanför aktieägarkretsen.

Bolaget skall vidareverka som en organiserande och koordinerande part för skadeförebyggande arbete inom aktieägande kommuner- utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring till aktieägarna - sträva efter att vidareutveckla aktieägarnas kompetens som återförsäkringskund.

Sätet och huvudkontoret ligger i Gävle.