Information om ersättningar

Ersättningsmodell för personal i SKFAB

SKFAB:s anställda inom distribution erhåller fast lön.