Koncession

Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och på­började sin försäkringsverksamhet den 1 januari 2003.

Bolaget har koncession att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring till aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltnings-som bolagsform. Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägande kommun eller deras bolag sina tjänster. Bolaget har koncession för att teckna försäkring inom följande för­säkringsområden:

DIREKT FÖRSÄKRING

Olycksfalls-och sjukförsäkring (grupp a)

Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E)

Motorfordonsansvar (klass 10)

Fartygsansvar (klass 12)

Annan förmögenhetsskada (klass 16)

Landfordon (klass 3)

Fartyg (klass 6)

Godstransport (klass 7)

Allmän ansvarighet (klass 13)


Inom följande områden kan bolaget avge återförsäkring:

INDIREKT FÖRSÄKRING

Brand och annan skada på egendom (grupp E)

Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a)

Olycksfalls-och sjukförsäkring (grupp a)

Fartygsansvar (klass 12)

Landfordon (klass 3)

Fartyg (klass 6)

Allmän ansvarighet (klass 13)

Godstransport (klass 7)