Beslut om extern granskning av representation i SKFAB

15 januari 2017

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) ägs av tio kommuner i Sverige och Norge och finns till för att delägarkommunerna ska få ett väl anpassat försäkringsskydd. Delägarna är Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Kiruna kommun, Piteå kommun, Trollhättan stad, Uppsala kommun, Helsingborgs stad, Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun och norska Trondheim kommun.

Med anledning av uppgifter som kommit till styrelsens kännedom har man under fredagen den 13 januari fattat beslut om att snarast tillsätta en extern oberoende revision för att reda ut eventuella felaktigheter. Uppgifterna rör framför allt kostnader och efterföljelse av regler för bolagets representation. Bolaget kommer därför också att låta utreda sina interna rutiner.

- En egen granskning är helt nödvändig för att kunna bena ut vad som hänt och kunna fatta ytterligare beslut framöver, säger styrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång.

Bolagets VD Björn Ryd har från och med torsdagen den 12 januari arbetsbefriats från sin tjänst som VD för SKFAB tills dess att den interna granskningen är klar.  

Karl-Ove Andersson tar i egenskap av vice VD för Svenska Kommun Försäkrings AB över den operativa ledningen av bolaget tillsvidare. 

För mer information
kontakta ordförande Åsa Wiklund Lång, tfn 070-414 11 08.