Emelie Skröder nyanställd på SKFAB

2 december 2019

Emelie Skröder ha anställts som Rådgivare inom Risk Management hos SKFAB och började den 1 december.

Emelie är utbildad Brandingenjör från Luleå tekniska högskola samt har en Master i Riskhantering från Karlstads universitet.

Innan Emelie startade hos SKFAB arbetade hon som brand- och riskingenjör på ett företag i Uppsala.

Emelie nås via e-post: emelie.skroder@skfab.se eller 026-17 84 80.