Kollektiv olycksfallsförsäkring

1 juni 2018

Information till föräldrar/vårdnadshavare:

Har ditt barn, som går i förskolan eller i skolan, skadat sig?
Här hittar du information om hur du anmäler olycksfallet.

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Vid frågor om skador gällande Kollektiv olycksfallsförsäkring kontakta Crawford & Co på telefon 010-410 71 06 eller skicka
e-post till olycksfall@crawco.se


Här finns blanketten för skadeanmälan kollektiv olycksfall.