Skador

Här finner du information om hur du anmäler olycksfallsskada, patientskada samt ansvars- och egendomsskada.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring kontakta Crawford & Co, tfn 010-410 71 06 eller skicka e-post till olycksfall@crawco.se.

Villkoret för kollektiv olycksfallsförsäkring finns här.

Anmälan online
Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid anmälan av skada görs en prövning om du kan få ersättning och hur stor ersättningen blir. Enklast gör du din anmälan med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID nedan.

För att anmäla en olycksfallsskada online klicka på knapparna nedan beroende på om skadelidande är under eller över 18 år.

  


Anmälan per e-post
Om du inte vill eller kan göra skadeanmälan online så kan du istället fylla i skadeanmälan för hand och därefter skicka in den med e-post till olycksfall@crawco.se. Här finns blanketten för anmälan av olycksfallsskada.


Patientförsäkring

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller även den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen och om entreprenören är en självständig juridisk person. Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Här finns blanketten för skadeanmälan Patientskada.

Blanketten skickas till berörd kommun, för adress se kommunens hemsida nedan, eller till Svenska Kommun Försäkrings AB, Drottninggatan 35, 803 11 Gävle, e-post kundteam@skfab.se


Ansvars- och egendomsskada

Obs! Skadeanmälan för ansvars- och egendomsskada görs direkt till respektive kommun

Kontaktuppgifter för skadeanmälan hittas via kommunernas hemsidor nedan. Klicka på länken för att komma till respektive kommuns skadeanmälan. 

Gävle kommun
www.gavle.se

Helsingborgs Stad
www.helsingborg.se

Kiruna kommun
www.kiruna.se 

Piteå kommun
www.pitea.se

Sundsvall kommun
www.sundsvall.se

Trollhättans Stad
www.trollhattan.se

Umeå kommun
www.umea.se

Uppsala kommun
www.uppsala.se

Örnsköldsviks kommun
www.ornskoldsvik.se