SKFAB Bolagsstämma 26 juni

1 juli 2020

Den 26 juni höll Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) bolagsstämma. Vald styrelse enligt nedan.

SKFAB:s styrelse 2020 

Fredrik Ahlstedt

Uppsala kommun

Ordförande

Johan Nikula

Sundsvalls kommun

Vice ordförande

Ann-Catrin Fredriksson

Kiruna kommun

Ledamot

Anders Lundkvist

Piteå kommun

Ledamot

Mona Kolarby

Gävle kommun

Ledamot

Paul Åkerlund

Trollhättans Stad

Ledamot

Olaf Løberg

Trondheim kommune

Ledamot

Ulf Krabisch

Helsingborgs Stad

Ledamot

Per Nylén

Örnsköldsviks kommun

Ledamot

Hans Lindberg

Umeå kommun

Ledamot

Karl-Ove Andersson

Försäkringstagarrepr.

Ledamot

Margaretha Larsson

Gävle kommun

Ersättare

Lars Backteman

Sundsvalls kommun

Ersättare

Tore Neverdal

Trondheim kommune

Ersättare

Erik Pelling

Uppsala kommun

Ersättare

Linda Ekström

Helsingborgs Stad

Ersättare