SKFAB årsstämma 31 maj

31 maj 2018

Den 31 maj höll Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) årsstämma på Arlanda. Vald styrelse enligt nedan.

SKFAB:s styrelse 2018 

Fredrik Ahlstedt

Uppsala kommun

Ordförande

Johan Nikula

Sundsvalls kommun

Vice ordförande

Ann-Catrin Fredriksson

Kiruna kommun

Ledamot

Anders Lundkvist

Piteå kommun

Ledamot

Margareta Larsson

Gävle kommun

Ledamot

Paul Åkerlund

Trollhättans Stad

Ledamot

Olaf Løberg

Trondheim kommune

Ledamot

Ulf Krabisch

Helsingborgs Stad

Ledamot

Per Nylén

Örnsköldsviks kommun

Ledamot

Hans Lindberg

Umeå kommun

Ledamot

Karl-Ove Andersson

Försäkringstagarrepr.

Ledamot

Mona Kolarby

Gävle kommun

Ersättare

Bertil Kjellberg

Sundsvalls kommun

Ersättare

Tore Neverdal

Trondheim kommune

Ersättare

Marlene Burwick

Uppsala kommun

Ersättare

Elin Ask

Helsingborgs Stad

Ersättare