SKFAB söker en Rådgivare inom RM

10 maj 2019

Vi söker dig som ställer samhällsnyttan i fokus!

SKFAB:s Risk Management tillför kompetent stöd och vägledning till delägarkommuner med syftet att de ska vara trygga och säkra försäkringstagare men har även till uppgift att ställa krav att ett systematiskt skadeförebyggande arbete utförs.

För att möta samhällsutvecklingen med nya risker och hot och för att fortsatt kunna leva upp till bolagets målsättningar behöver SKFAB nu utveckla och förstärka det skadeförebyggande området och Risk Management med en rådgivare.

Som rådgivare inom Risk Management rapporterar du till chefen för Risk Management och du tillhör SKFAB:s övriga kundteam där operativa försäkringsfrågor och bolagets skadehantering hanteras med kompletterande kompetenser. Dina arbetsuppgifter spänner över en stor bredd och består bland annat av att:

• Ge daglig rådgivning och stöd till delägarkommunerna som såväl att kontinuerligt utvärdera och följa upp genomförda skadeförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder.
• Genomföra och delta i utvecklingsprojekt och i arbetet med riktlinjer och styrande dokument inom det skadeförebyggande området. Under 2019 ges ett stort fokus på skolor, med risker för anlagda bränder.
• Samordna och säkerställa informations- och utbildningsinsatser samt bidra till lösningar och förslag på skadeförebyggande åtgärder.
• Delta i olika försäkringstekniska besiktningar, exempelvis årliga bedömningar av SKFAB:s största risker, för en anpassning till bolagets återförsäkringsbehov.

Din bakgrund

Vi söker dig som har kompetens och erfarenhet från Risk Management och eventuellt även gällande försäkringsfrågor. Vi tycker att samverkan, beteenden och sociala sammanhang är viktiga faktorer att ta hänsyn till för ett utvecklat skadeförebyggande arbete. Du är en god kommunikatör som kan bidra till nyttjandet av digital teknik för att nå få fram med bolagets budskap. Vi ser gärna att du är risk- eller brandingenjör, alternativt att du har förvärvat motsvarande kunskap inom Risk Management på annat sätt.

Erfarenhet från försäkringsbranschen är en merit men inget krav, och den definitiva utformningen av tjänsten kommer i vissa delar att kunna anpassas till din bakgrund och erfarenhet.


Bolagets kontaktperson är Clas Herbring, chef Risk Management, telefon
076-518 74 77.