SKFABs Fastighets- och bostadskonferens

20 oktober 2018

Den 16-18 oktober anordnade SKFAB en konferensens med temat ”Fastighet och bostad” och målgruppen var förvaltare inom fastighet- och bostadsbolag samt säkerhets- och försäkringsansvariga i delägarkommunerna och kommunala bolagen.På agendan fanns förutom information om försäkring och skadeförebyggande arbete även externa föreläsare som informerade om bl.a skadeutvecklingen på skolor. Hur är trenden?
Information om "Skolprojektet", ett utvecklingsprojekt i Uppsala kommun.
Boende för socialt utsatta samt ”boskola” för nyanlända.