SKFAB:s Fastighetskonferens 9-10 okt

14 oktober 2019

Den 9-10 oktober anordnade SKFAB en konferensens med temat ”Fastighet" och målgruppen var förvaltare inom fastighet- och bostadsbolag samt säkerhets- och försäkringsansvariga i delägarkommunerna och kommunala bolagen.

På agendan fanns förutom information om försäkring och skadeförebyggande arbete även externa föreläsare som bl.a informerade om forskning av anlagda bränder, dagens byggregler för brandskydd, förebyggande av vattenskador m.m.