VA-konferens 22-23 maj

24 maj 2019

Den 22-23 maj bjöd SKFAB in sina delägare till en VA-konferens där temat var "Vatten och avlopp" med frågor kopplade till VA, säkerhet och försäkring.

Deltagare var representanter från kommuner och VA-bolag.
Föreläsare informerade om skadeförebyggande och skadebegränsade åtgärder,  information om VA juridik och ansvarsfrågor, säkerhetsskydd och försäkringsskydd, skyfall och översvämningsrisker m.m.

Nästa konferens blir i oktober där temat är fastighet och bostad.