Årsrapporter

De nedan presenterade sammanställningarna återger och beskriver de åtgärder som genomförts under det gångna året hos SKFAB:s försäkrade kommuner och bolag. För kommuner och bolag speglar åtgärderna de riktlinjer och krav som försäkringstagarna har att följa. I redovisningarna finns många goda exempel på skadeförebyggande åtgärder som bidrar till kunskapsöverföring och utbyte om skadeförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder. En del i detta arbete är bibehållandet och utvecklingen av det nätverk som etablerats genom återkommande RM-konferenser där kommunernas säkerhetsavdelningar har en viktig roll som sammanhållande kraft inom sina respektive kommunkoncerner.

Det är vår förhoppning att sammanställningarna över genomförda åtgärder under åren sprids till förvaltningar och bolag som ett led i att stärka säkerheten och det skadeförebyggande arbetet. Tillsammans bidrar vi till att delägarkommunerna är och förblir säkra och trygga kommuner.

Klicka på länkarna för att öppna dokumenten.