Styrelsemöten 2019


Fysiska möten

10/1 Styrelsemöte, Clarion Hotel Arlanda

27-28/2 Strategi- och styrelsemöte, Uppsala

8/5 Årsstämma, Clarion Hotel Arlanda

9/5 Styrelsemöte, Clarion Hotel Arlanda   

17-18/10 Strategi- och styrelsemöte, Helsingborg


Telefonmöten

12/4 kl. 09.00-11.00

28/6 kl. 09.00-11.00

30/8 kl. 09.00-11.00

6/12 kl. 09.00-11.00