Styrelsemöten 2020


Fysiska möten

27-28/2 Strategi- och styrelsemöte, Uppsala


Teamsmöten

17/4 kl. 09.00-11.00

15/5 kl 09.00-10.30

26/6 kl. 09.00-11.00

11/9 kl. 09.00-11.00

23/10 kl 13.00-15.00

11/12 kl. 09.00-11.00