Tillgänglighetsredogörelse

Svenska Kommun Försäkrings AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur skfab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Exempelvis kan PDF:er som är upplagda inte vara helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från skfab.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på nedanstående sätt. Svarstiden är normalt en dag för e-postmeddelanden.

- Skicka e-post till info@skfab.se 
- Ring 026-17 80 60 vx

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss enligt något av ovanstående sätt så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
På grund av webbplatsens ålder vet vi att det finns brister. Det finns en tidsplan att under vinterhalvåret 2020/2021 ska en ny webbplats vara på plats som är tillgänglighetsanpassad.

Oskäligt betungande anpassning
SKFAB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för PDF:er i segmentet "Arkiv" där exempelvis bilder inte är tillgänglighetsanpassade.