Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen avser all verksamhet för försäkringstagarna.

Ansvarsförsäkringen träder in när ett skadeståndskrav riktas mot kommunen eller kommunala bolaget avseende sak-, person- eller ren förmögenhetsskada.

Ansvarsskador anmäls direkt till kommunen.

I ansvarsförsäkringen inkluderas även patientförsäkring vid patientskada enligt Patientskadelagen då skada orsakas patient i direkt samband med av kommunen bedriven hälso-och sjukvård.