Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen omfattar egendomsskador samt även avbrotts- och extrakostnader till följd av egendomsskada.

SKFAB försäkrar de risker som aktieägarkommunerna har inom egendomsförsäkring. Samtlig skadereglering är utlagd på externa parter och bolaget upphandlar även återförsäkring för sin verksamhet.