Hantering vid klagomål

Om vi inte är överens
Om du som försäkringstagare eller försäkrad inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med. Ofta kan missförstånd rätas ut genom en ny kontakt.

Om du även efter denna omprövning fortfarande inte nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du kontakta vår klagomålsansvarig. Det gör du helst i första hand via mejl till kundteam@skfab.se och i andra hand ett vanligt brev. Var så utförlig du kan och beskriv noggrant vad du är missnöjd med. Prövningen är kostnadsfri.

Om du väljer att skriva ett brev till klagomålsansvarig gör du det på nedanstående postadress:

Svenska Kommun Försäkrings AB
Klagomålsansvarig
Drottninggatan 35
803 11 Gävle

Rådgivning och omprövning utanför SKFAB

Personförsäkringsnämnden
Nämnden lämnar rådgivande yttranden i tvister mellan försäkringstagare, konsumenter och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfalls- eller livförsäkring.

Adress:
Personförsäkringsnämnden
Box 24067 (Karlavägen 108)
104 50 Stockholm

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Nämnden prövar klagomål från privatpersoner, även rörande försäkringsfrågor. Prövningen är kostnadsfri.

Adress:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
Tel 08-508 860 00
www.arn.se

Allmän domstol
Även om du fått ärendet prövat i nämnden, kan du vända dig till domstol. Kostnader i samband med domstolsprövning kan du få hjälp med antingen genom

  • Allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning
  • Den egna rättskyddsförsäkringen

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, finansinspektionen och konsumentverket. Byrån har till uppgift att gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter).

Adress:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00 vardagar mellan kl 09:00 – 12:00
www.konsumenternas.se