VD/Styrelseansvarsförsäkring

VD/Styrelseansvarsförsäkringen gäller för VD, styrelse och ledning, jämte suppleanter i kommunala företag.