Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring gäller för brottslig handling hos den försäkrade.