På sidorna nedan får ni en inblick i vad Risk Mananagement (RM) på SKFAB arbetar med, våra kravställningar samt hur vi stöttar kommunerna i deras säkerhetsarbete. Våra vägledningar, riskverktyg, material m.m. är inte tillgängligt för allmänheten utan exklusivt för våra försäkrade kommuner och kommunägda bolag.

Önskar ni ta del av något material eller veta mer är ni välkomna att höra av er till oss via kundteam@skfab.se.

Som försäkringstagare har man tillgång till allt detta via inloggning på Mina sidor.