Konferenser

En mycket viktig del i SKFAB:s kundkontakter är de RM och Kundteam konferenser som genomförs årligen, normalt tre till antal med aktuella teman och olika format inom försäkrings och RM området. Dessa konferenser utgör viktiga plattformar för informations- och kunskapsutbyte för delägarkommunerna och som ett underlag för att utveckla skadehantering, försäkringsskyddet och det skadeförebyggande arbetet. 

Innehållsförteckning


    Utgångspunkter

    Målsättningen är att ta upp aktuella frågor och händelser inom alla delar av försäkringsrörelsen som skador, försäkringsfrågor, RM och skadeförebyggande åtgärder samt administrativa/systemfrågor. Externa presentatörer blandas med erfarenheter från kommunerna. SKFAB ser gärna att tips och förslag på innehåll på konferenserna skickas in till kundteamet. 


    Kommande konferenser

    Oktober 2023 Tema: VA verksamheter (preliminärt).