Vid frågor gällande det skadeförebyggande arbetet kontakta kundteam@skfab.se