Styrelse & ledning

Styrelse

SKFAB:s styrelse består av förtroendevalda och tjänstemän från de 10 delägarkommunerna samt en oberoende försäkringssakkunnig.

Styrelsens 11 ledamöter samt fem ersättare föreslås av en valberedning och väljs av bolagsstämman.

Styrelsens ordförande är Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommun.

Verkställande direktör är Lina Haglund.