Anmäl olycksfallsskada

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Barn i förskola, elever i skolan samt vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Innehållsförteckning

  Information om kollektiv olycksfallsförsäkring

  Barn i förskola, skolelever och andra grupper inskrivna i kommunal omsorg och vård som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid anmälan av skada görs en prövning om du kan få ersättning och hur stor ersättningen blir.

  SKFAB försäkrar följande kommuner: Gävle, Helsingborg, Kiruna, Piteå, Sundsvall, Trollhättan, Umeå, Uppsala och Örnsköldsvik.

  SKFAB använder sig av ett externt skaderegleringsbolag, Van Ameyde Sweden AB, för reglering av olycksfallsskador.


  Har du frågor om olycksfall?

  Skador som anmälts under år 2020-2024
  Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring anmälda under år 2020-2024 kontakta Van Ameyde, telefon 0457-201 70 eller skicka e-post till skf@vanameyde.se.

  Skador som anmälts åren 2016-2019
  Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring som har anmälts under åren 2016-2019 kontakta Crawford & Co, telefon 010-410 71 06 eller skicka e-post till olycksfall@crawco.se.


  Skadeanmälan online

  Du kan snabbt och enkelt anmäla en olycksfallsskada dygnet runt här på vår hemsida. Du behöver ha tillgång till Bank-ID för att bekräfta din skadeanmälan.

  För att anmäla en olycksfallsskada online klicka på knapparna nedan beroende på om skadelidande är under eller över 18 år. Efter din skada har registrerats kommer ett e-post skickas till den e-postadress som angivits i anmälan med information om skadenummer, kontakt till skadereglerare m.m.

  Registrera din olycksfallsskada nedan. Du kan även göra kompletteringar i din anmälda skada. Tryck på länkarna nedan.


  Claim Registration Online (in English)

  School pupils, children, youths and other groups enrolled in municipal care who are injured as a result of accidents can receive compensation from the municipality’s collective accident insurance. When reporting a claim, an assessment is made as to whether you can receive compensation and how much the compensation will be.

  You can report an accidental injury a here on our website. You need to have access to Swedish Bank ID to confirm your claim. Please press the button below to start your claim registration.


  Skadeanmälan per e-post eller post

  Om du inte kan eller vill göra skadeanmälan online så kan du istället fylla i blanketten för skadeanmälan för hand, skriva under och därefter skicka in den via e-post eller post. Blanketten skickas då till:

  E-postskf@vanameyde.se 

  Adress
  Van Ameyde Sweden AB
  Box 125
  372 22 Kallinge

  Önskar du att få hem en pappersblankett?
  Om du vill göra din anmälan på en pappersblankett går det bra att kontakta oss via e-post på kundteam@skfab.se eller ring 026-17 80 60 så skickar vi hem en blankett via post.


  Villkor Kollektiv Olycksfall

  Villkoret för kollektiv olycksfallsförsäkring finns nedan, sorterat årsvis.


  För att kunna behandla din skadeanmälan behöver vi samla in och hantera personuppgifter. Läs mer här hur SKFAB behandlar dina personuppgifter: Personuppgifter.