Anmäl olycksfallsskada

Kollektiv olycksfallsförsäkring


Barn i förskola samt elever i skolan samt vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Frågor om olycksfall?

Skador som anmälts under år 2020-2023
Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring anmälda under år 2020-2023 kontakta Van Ameyde, telefon 0457-201 70 eller skicka e-post till skf@vanameyde.se.

Skador som anmälts åren 2016-2019
Vid frågor om skador gällande kollektiv olycksfallsförsäkring som har anmälts under åren 2016-2019 kontakta Crawford & Co, telefon 010-410 71 06 eller skicka e-post till olycksfall@crawco.se.

Villkoret för kollektiv olycksfallsförsäkring finns nedan.


Skadeanmälan online

Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid anmälan av skada görs en prövning om du kan få ersättning och hur stor ersättningen blir. Enklast gör du din anmälan med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID nedan.

För att anmäla en olycksfallsskada online klicka på knapparna nedan beroende på om skadelidande är under eller över 18 år.


Skadeanmälan per e-post eller post

Om du inte kan eller vill göra skadeanmälan online så kan du istället fylla i blanketten för skadeanmälan för hand och därefter skicka in den via e-post eller post. Blanketten skickas då till:

E-postskf@vanameyde.se 

Adress
Van Ameyde Sweden AB
Box 2080
372 02 Kallinge

Önskar du att få hem en pappersblankett?
Om du vill göra din anmälan på en pappersblankett går det bra att kontakta oss via e-post på kundteam@skfab.se eller ring 026-17 80 60 så skickar vi hem en blankett via post.