Koncession

Bolaget beviljades koncession den 2 november 2002 och på­började sin försäkringsverksamhet den 1 januari 2003.

Bolaget har koncession att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med begränsning till aktieägarnas egna risker och egna anställda, meddela försäkring till aktieägarna och deras verksamheter, såväl i förvaltnings-som bolagsform. Bolaget äger inte rätt att erbjuda annan än aktieägande kommun eller deras bolag sina tjänster. Bolaget har koncession för att teckna försäkring inom följande för­säkringsområden:

Direkt försäkring

 • Olycksfalls-och sjukförsäkring (grupp a)
 • Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp E)
 • Motorfordonsansvar (klass 10)
 • Fartygsansvar (klass 12)
 • Annan förmögenhetsskada (klass 16)
 • Landfordon (klass 3)
 • Fartyg (klass 6)
 • Godstransport (klass 7)
 • Allmän ansvarighet (klass 13)

Inom följande områden kan bolaget avge återförsäkring:

Indirekt försäkring

 • Brand och annan skada på egendom (grupp E)
 • Livförsäkring (Livförsäkringsklass 1a)
 • Olycksfalls-och sjukförsäkring (grupp a)
 • Fartygsansvar (klass 12)
 • Landfordon (klass 3)
 • Fartyg (klass 6)
 • Allmän ansvarighet (klass 13)
 • Godstransport (klass 7)