Revisorer

Auktoriserad Revisor
Anna Jansson
KPMG AB

Lekmannarevisorer
Börje Gustavsson, Trollhättans Stad
Rodney Engström, Sundsvalls kommun