Revisorer

Auktoriserad Revisor
Morgan Sandström
PwC

Lekmannarevisorer
Börje Gustavsson, Trollhättans Stad
Rodney Engström, Sundsvalls kommun