Information och utbildning

Här hittas information och kunskap om särskilda risker, vad som är aktuellt inom RM och kundteamet och utbildningsmaterial.

Innehållsförteckning


  Grundutbildning Risk Management

  Från och med 2023 genomför RM en grundutbildning via teams.

  SKFAB risk management erbjuder försäkringstagare utbildning inom skadeförebyggande arbete, på förfrågan och vid behov.


  Informationsbrev om risker

  Med anledning av inträffade händelser eller en trend av ökad risk, vill vi understryka vikten av risken och att det behövs ökad vaksamhet, bevakning eller förstärkt skydd.

  Två sådana utskick har vi uppmärksammat på sistone, vilket har skickats ut till berörda försäkringstagare. Ett är riktat till flerfamiljshus om bränder och ett om brandrisker vid återvinning.


  Informationsbrev från Kundteamet

  Kundteamet skickar ut informationsbrev till försäkringstagarna om skador, försäkring och skadeförebyggande frågor.