Egendomsförsäkring

Försäkringen omfattar egendomsskador samt även avbrotts- och extrakostnader till följd av egendomsskada.