Förmögenhetsbrottsförsäkring

Försäkring gäller för brottslig handling hos den försäkrade.