Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkring omfattar olycksfallsskador, under verksamhetstid alternativt heltid, som följd av olyckshändelse för utvalda grupper t ex elever.

Här finns produktbladet för Kollektiv Olycksfallsförsäkring.