Bolaget

Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) som startade sin försäkringsverksamhet 2003 redovisar 2022 sitt 20:e verksamhetsår.

Bolaget ägs av följande kommuner:

  • Helsingborgs stad
  • Gävle kommun
  • Kiruna kommun
  • Piteå kommun
  • Sundsvalls kommun
  • Trondheim kommune
  • Trollhättans stad
  • Umeå kommun
  • Uppsala kommun
  • Örnsköldsviks kommun

Att bli aktieägare i SKFAB är endast öppet för kommuner. Bolaget har bildats för att aktieägarna, och de associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan långsiktigt och till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd.

Dessutom koordinerar bolaget och leder risk och skadeförebyggandearbetet för delägarkommunerna, där fokus för lägges på att förhindra anlagd brand. SKFAB är enligt sin bolagsordning förhindrad att verka på en marknad utanför aktieägarkretsen.

Bolaget skall vidareverka som en organiserande och koordinerande part för skadeförebyggande arbete inom aktieägande kommuner- utgöra en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring till aktieägarna – sträva efter att vidareutveckla aktieägarnas kompetens som återförsäkringskund.

Sätet och huvudkontoret ligger i Gävle.

Verkställande direktör är Lina Haglund.