Försäkringar vi erbjuder

SKFAB:s försäkringslösningar syftar till att skydda aktieägarna Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Trondheim, Helsingborg, Örnsköldsvik och Umeå kommuners tillgångar och verksamheter.

Följande försäkringar erbjuds för 2019.

Egendomsförsäkring
Försäkringen omfattar egendomsskador samt även avbrotts- och extrakostnader till följd av egendomsskada.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen avser all verksamhet för försäkringstagarna. Ansvarsförsäkringen träder in när ett skadeståndskrav riktas mot kommunen eller kommunala bolaget avseende sak-, person- eller ren förmögenhetsskada.

I ansvarsförsäkringen inkluderas även patientförsäkring vid patientskada enligt Patientskadelagen då skada orsakas patient i direkt samband med av kommunen bedriven hälso-och sjukvård.

VD/Styrelseansvarsförsäkring
Försäkringen gäller för VD, styrelse och ledning, jämte suppleanter i kommunala företag.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Försäkring gäller för brottslig handling hos den försäkrade.

Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkring omfattar olycksfallsskador, under verksamhetstid alternativt heltid, som följd av olyckshändelse för utvalda grupper t ex elever.

 

Vid frågor gällande försäkring kontakta kundteam@skfab.se