Styrelse & Ledning

Ledning

Jan Malmberg

Jan Malmberg

VD

Ordinarie ledamöter

Fredrik Ahlstedt

Fredrik Ahlstedt

Ordförande

Uppsala kommun

Johan Nikula

Johan Nikula

Vice ordförande

Sundsvall kommun

Mona Kolarby

Mona Kolarby

Ledamot

Gävle kommun

Ann-Catrin Fredriksson

Ann-Catrin Fredriksson

Ledamot

Kiruna kommun

Anders Lundkvist

Anders Lundkvist

Ledamot

Piteå kommun

Paul Åkerlund

Paul Åkerlund

Ledamot

Trollhättans Stad

Ulf Krabisch

Ulf Krabisch

Ledamot

Helsingborgs Stad

Hans Lindberg

Hans Lindberg

Ledamot

Umeå kommun

Per Nylén

Per Nylén

Ledamot

Örnsköldsviks kommun

Olaf Løberg

Olaf Løberg

Ledamot

Trondheim kommune

Karl-Ove Andersson

Karl-Ove Andersson

Ledamot

Försäkringssakkunnig

Ersättare

Bertil Kjellberg

Bertil Kjellberg

Ersättare

Sundsvalls kommun

Erik Pelling

Erik Pelling

Ersättare

Uppsala kommun

Tore Neverdal

Tore Neverdal

Ersättare

Trondheim kommune

Margareta Larsson

Margareta Larsson

Ersättare

Gävle kommun

Linda Ekström

Linda Ekström

Ersättare

Helsingborgs Stad